Terug naar de schoolsite!

maandag 2 november 2015

Samen op stap door Axenland


De laatste week voor het herfstverlof stond volledig in het teken van Axenland. Op maandag introduceerden juf Hilde en ik 'de poes' en 'de bever' en op woensdag brachten we 'de pauw' en 'de wasbeer' d.m.v. een poppenspel. 
Daarna deden de kleuters hun best om eens 'bevertje' te zijn door te helpen, te delen, te troosten.... . Andere kleuters zijn dan 'poesjes' die zorg en hulp aanvaarden en genieten. 'Pauw' door zich te tonen (bv. tonen wat ze goed kunnen, zich tonen als ze jarig zijn….) 'De wasbeer' die opkijkt, waardeert, bewondert (o.a.een applausje geven, een dikke duim opsteken....).
Donderdag was het dan de beurt aan 'de leeuw' en 'de kameel'. 'De leeuw' mocht vertellen, een spelletje leiden……….de andere  kleuters (de kamelen) luisterden, bootsten na, volgden……"Waw.....wat ben je mooi"  (de wasbeer bewondert de pauw)

 Poppenspelletje 'Na de storm'. De bever helpt de poes bij het herstellen van zijn huisje.

                        'De poes' geniet van de zorg van de 'bever'


"Kijk wat ik kan" (de pauw)

                   "Ik kan al fluiten"                 "Ik kan een pirouette maken"
"Ik kan breakdancen"                                      "Kijk eens hoe mooi ik ben!"

Kleuren in mijn axenboekje