Terug naar de schoolsite!

donderdag 26 oktober 2017

BC.: "Samen op stap door Axenland"

Deze week zijn we samen op stap in Axenland. Dit zijn de dieren die bij ons aan bod komen: de poes en de bever, de pauw en de wasbeer, de leeuw en de kameel. Alle dieren vertegenwoordigen een mogelijke houding die mensen tegenover elkaar kunnen aannemen. Maandag en dinsdag werkten we rond de poes en de bever. Kinderen konden in hun axenboekje, de dieren kleuren, vinger schilderen, bekleven, poppenspel spelen... .  Met de kinderen van juf Hilde hebben we als introductie van het thema,  een tafelpoppenspel over de poes en de bever gespeeld. Het dak van de poes haar huisje was helemaal stuk door de wind en de bever was de redder in nood.
De pauw en de wasbeer werden op dezelfde manier geïntroduceerd.De pauw was op zoek naar een vriendje om zijn mooie veren te tonen. Donderdag en vrijdag waren er kinderen jarig, die waren dan de pauw in onze klas.
                                                       
Introductie van de poes en de bever. Poppenspel samen met de kinderen van juf Hilde.

                                                                     
                                             


  Na de introductie was het de beurt aan de kinderen om het poppenspel na te spelen.

 
   
  

    

 

         Enkele kinderen kregen ook het idee om met zelf getekende dieren het verhaal van de poes en de bever na te spelen voor andere kinderen.


Werken in hun axenboekje, kleuren met wasco's, waskrijt, snorharen knippen en opkleven, vingerschilderen... Sherborne, op het ritme van zachte muziek en met zachte borsteltjes konden de kinderen elkaar laten genieten. Eén kleuter was de bever, de andere kleuter de poes die aan het genieten was. 

Op de pc,(beeldbank.nl de pauw) konden de kinderen info over de pauw bekijken.

                                                                               
                                Uitknippen van axendieren om straks poppenkast te spelen.