Terug naar de schoolsite!

dinsdag 20 februari 2018

BC.: "De politie", "Het verkeer"

Voor het krokusverlof hebben we met de kinderen een brainstorm gehouden om te kijken wat er bij de kinderen leeft. Uiteindelijk zijn we bij het thema "de politie" terecht gekomen.
Dit thema gaan we opsplitsen in een deelthema, het verkeer.Vrij schilderen de politie